Bica

Gen Z на работа: Развенчаване на митовете около Поколението Z

В последните години работната среда е подложена на непрестанни промени. От възхода на дистанционната работа с настъпването на Covid-19, връщането към офиса в последните 12 месеца, променените изисквания на служители и мениджъри, икономическа несигурност както и още много по-малки събития. В началото на 2024 г. обаче ще стане факт едно от най-значимите и очаквани събития – според Glassdoor Economic Research, Поколението Z ще изпревари по численост baby boomer-ите в САЩ. Така родените между 1997 и 2012 ще заемат основна икономическа роля в световен мащаб.

Макар все още да са в начален етап на своето кариерно развитие, в онлайн пространството витаят многобройни митове и мнения за това как Gen Z се държат на работа. За да разберем повече дали те са верни и как бизнесът може активно да привлича най-младите към своята кауза си поговорихме с Младен Владимиров, организационен психолог и HR Бизнес партньор в Bica.

Ролята на комуникацията

Правилната комуникация е ключът, който да отвори вратата към ангажирането и адаптирането на Поколението Z към всяка компания. Те искат да бъдат изслушани. В обратна противоположност на по-възрастните служители, младите не приемат директни заповеди, а по-скоро изследват решенията на своите мениджъри и непрекъснато черпят от техния опит.

Обратната връзка е много силен елемент на комуникация, с който Generation Z да бъде ангажиран от работодателя си. Ключово в случая е те да получат незабавна обратна връзка, която да е свързана както с минали събития, така и с бъдещи планове. Отново много важно е да бъдат изслушани”, акцентира Младен Владимиров.

Мултитаскинг и липсата внимание

Сред най-популярните митове и твърдения за Поколението Z едно винаги се отличава – те имат много нисък праг на внимание. Младен Владимиров обаче опровергава това.

“Поколението Z е изключително добро в това да върши няколко задачи в един момент. Нещо, което на повечето работещи от предишните поколения се струва много сложно. Родените след 1997 много по-ефективно съумяват да разпределят вниманието си и да отсяват информацията. Това е породено от огромния обем от данни, с които те са заляти във всеки един момент.”

Изисквания към компаниите

Младен очертава и специфичните изисквания, които имат представители на Generation Z към компаниите. Един от водещите фактори за младите хора е да бъдат въвлечени от работодателя си в целия процес и да усещат, че техният принос се отразява върху цялостното развитие на организацията.

Друг много важен елемент за тях е да развиват себе си и своите умения паралелно с постигането на компаниини резултати. Основната роля на работодателя за тях е да им осигури сигурна и свободна среда, която да им позволи да изразяват креативността си, да тестват различни хипотези.

“Свободата и възможността да сами да редят графика си е много важна за Поколението Z. Тук голяма роля има възможността за хибридна работа, където те сами да определят кога да бъдат в офиса, кога да останат вкъщи и как да подредят задачите си”, акцентира Владимиров.

Ролята на парите

“Поколението Z няма никакво притеснение да говори за пари. Това силно го отличава от всички други”, акцентира Младен. За тях монетарната стойност на заплатата е оценка и измерител на техните умения и това как те се съпоставят спрямо своите връстници.

Парите също са показател за това колко силно те ще бъдат въвлечени и ангажирани с компанията. Те ценят високо времето си и затова се грижат да бъдат адекватно компенсирани за усилията си.

Менталното здраве

Представителите на Поколението Z са силно ориентирани към грижата за себе си и подобряването на личните качества. Те възприемат физическото здраве и здравословния начин на живот като задължителни елементи.

При тях е много по-силно изразена и ролята на менталното здраве и грижата за духовното. “Те са в непрестанно търсене на различни възможности за личностно развитие – чрез консултации с психолог, коучинг и обучения, менторски срещи”, споделя Младен Владимиров.

Обобщение

Поколението Z ще бъде движещата икономическа сила през следващите десетилетия и затова е ключово за компаниите да намерят правилните подходи, чрез които да ги ангажират и привлекат като активни служители и посланици на бранда си.

Find Jobs