Bica

За по-добро ментално здраве на служителите: Bica предоставя нова услуга на партньорите си

Стресът, тревожността и “прегарянето” са само част от предизвикателствата, пред които е изправен модерният човек. Тези фактори, в комбинация със забързаното ежедневие, са предпоставки за влошено психологическо здраве на работещите хора. А процесите бяха допълнително катализирани от пандемията, данни на СЗО сочат, че с над 25% се е повишил броят на споделящите, че се затрудняват да поддържат добро ментално здраве.

Осъзнавайки тези предизвикателства, от Bica вече предлагаме допълнителна услуга за своите партньори – BBalanced, която цели да подобри психичното здраве и цялостната работна среда на компаниите.

“Нашият подход е гъвкав и специално съобразен с нуждите на клиента, така че след първоначална оценка на състоянието, предлагаме услугите, които да дадат най-добър резултат”, споделя Младен Владимиров, HR бизнес партньор в Bica и психолог с дългогодишен опит.

Допълнението към портфолиото на HR компанията идва като естествено продължение на мисията ѝ да предоставя поле за растеж на компании и професионалисти от IT индустрията.

 

Пътят към успеха на една компания

Един от основните фактори, предопределящи успеха на една компания са откриването и запазването на точните хора, които са двигател за бъдещото ѝ развитие. Услугата BBalanced предоставя възможност на компаниите да разполагат с психолог на работното място, който да се грижи за всеки член на екипа. За да може успешно да консултира бизнес и служители, специалистът трябва да заема равно отдалечена роля и от двете страни. Освен личните консултации, BBalanced осигурява и възможност за растеж на служителите в една организация, предоставяйки различни специални работилници, където развиват определени социални качества на екипа, сред които публично говорене, презентиране пред публика, управление на очакванията и много други. Това носи позитиви в три основни аспекта, които са взаимно свързани.

 

    1. На първо равнище, всеки служител получава възможност за лична консултация с психолог. В рамките на тази среща, той може да сподели личните си предизвикателства и да обсъди с експерт ефективен начин за подобряването на психологичното си здраве.
    2. BBalanced осигурява и по-добри връзки между колеги и екипи на междуличностно ниво, което позволява изграждането на по-добра вътрешна култура.
    3. Бидейки щастливи, служителите много по-лесно могат да се ангажират с голямата картина – мисия, визия и цели на компанията. Това непременно води и до подобряване на бизнес резултатите.

“За да може да постига целите си, една компания трябва да предостави на своите служители необходимите материални условия за работа, но трябва да се погрижи и за невидимите нишки в работния процес – вътрешен микроклимат, ползите на личностно ниво за хората. Като биопсихологични същества, хората имат нужда не само да се грижат за своята биосреда, а за менталното си здраве. Затова освен осигуряване на топло и приветливо място за работа, компаниите трябва да обърнат внимание на тези невидими нишки”, допълва Младен.

 

Защо Bica и как се роди едно партньорство?

Идеята за подобна услуга, отворена към пазара, се заражда в Bica след като компанията се доверява на експертизата на Младен за собствения си екип. В началото на пандемията, преминавайки към дистанционен модел на работа, служителите на HR консултантската компания споделят с висшия мениджмънт на компанията, че изпитват затруднения да поддържат баланс между личен и професионален живот, повишени нива на стрес и намалена продуктивност.

След успешна колаборация по проект в миналото, от Bica се свързват с Младен, за да обсъдят как може да бъдат предотвратени тези процеси и компанията да осигури позитивна работна среда за служителите си. Макар и изцяло в дигитална среда, той успява да обърне тренда и да подобри погледа на служителите на Bica към работата, засилвайки още повече връзката между екип и компания. Той отбелязва, че имплементирането на подобна услуга би имало успех само когато компаниите поставят акцент върху хората и искат да им осигурят професионално и персонално развитие.

 

Екип от доказани професионалисти

Чрез услугата за психолог на работното място, компаниите могат да се възползват от експертния екип от професионалисти в сферите на организационната психология, личностното развитие и управлението на кризи.

Екипът е воден именно от Младен Владимиров, експерт с над 15 години опит в индивидуалното и корпоративно консултиране. Специализиран е в превенцията на стреса на работното място и управлението на кризите.

Екипната експертиза е както в клиничната, така и в когнитивната психология, като фокуса е насочен към “прегаряне”, тревожност, разрешаване на конфликти, както и в постигане на лични и професионални цели.

 

Find Jobs